Kontakt

Tlf: +45 7199 2218

Skriv til os:

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Din besked

Betingelser

Lejer er selv forpligtet til at kontrollere at det lejede udstyr er fuldt funktionsdygtigt, samt at der ikke er mangler i henhold til det lejede udstyr, før det tages ud af butikken. Det lejede må kun benyttes af fagfolk til professionelt brug eller efter instruktion om brugen. Derudover forpligter lejer sig til:

  • At aflevere det udleverede udstyr i samme stand som modtaget.
  • At aflevere det inden for den aftalte tidsramme. Afleveres det først 6-7 dage efter aftalte tidsramme opkræves 50% ekstra af den samlede lejepris.
  • Lejer betaler fuld kostpris for udstyret, hvis det ikke er tilbageleveret inden for 4 uger efter den aftalte tidsramme

Alle effekter er udlejers ejendom og kan derfor ikke sælges, pantsættes eller lignende. Det lejede må ikke videreudlejes eller udtages af Danmark uden udlejers skriftlige tilladelse. Lejer er 100 procent økonomisk ansvarlig overfor udlejer og evt. 3. person i tilfælde af defekte, manglende eller for sent afleverede anlæg. Dette omfatter tillige tab for udlejer i forbindelse med udlejninger under reparationsperioden.

Hvis lejer afleverer det lejede udstyr for sent vil der blive opkrævet et ekstra lejegebyr, svarende til den pålydende dagslejepris på lejekontrakten, samt et beløb for de eventuelle ekstra omkostninger for udlejers tab ved ekstra indleje af andet udstyr. Lejer er forpligtet til at have en dækkende forsikring af det lejede udstyr og skal på forlangende kunne forevise denne.

Udlejer er ikke ansvarlig overfor lejer på nogen måde, og har intet ansvar i tilfælde af f.eks. ildebrand eller lignende hvis det lejede udstyr er årsag til dette. Dette gælder også evt. tab for lejer i sådanne tilfælde. Lejer forpligter sig til at betale samtlige omkostninger inkl. advokater, retsgebyrer og lignende 100 procent, både for udlejer og lejer, ved tilfælde af defekt eller manglende udstyr.

Udlejer har ret til at opkræve et gebyr på 10 kr. pr. kabel, hvis lejer ikke har sørget for at samtlige kabler er korrekt oprullet, samt et gebyr hvis det lejede udstyr ikke er blevet rengjort før aflevering, herunder fjernelse af tape, limrester, stearin, øl og lignende.

Ved afbestilling af anlæg senere end 7 døgn før aftalte lejedato skal der be tales 50% af den samlede lejepris. Hvis det sker senere end 2 dage før den aftalte lejedato, betales der 100% af den samlede lejepris. Dette gælder ligeledes for ikke afhentede anlæg.

For at kunne leje udstyr hos os, skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Lejebeløbet skal betales ved afhentning.
  • Lejer skal kunne forevise gyldig billedlegitimation
Firmaoplysninger

LejAnlaeg.dk /v. 123Udlejning ApS
Østbanegade 41, kld
2100 København Ø
CVR-nr.: 34709688

Se flere informationer